Alberto Caeiro
 
Pouco me Importa
 
Pouco me importa.
Pouco me importa o que? Não sei: pouco me importa.
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *